Wszelkie prawa zastrzeżone zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Bez zezwolenia autora zdjęcia, teksty zawarte na tej stronie i wszystkich jej podstronach, galeriach nie mogą być publikowane lub używane w celach zarobkowych jak i innych, w jakiejkolwiek postaci w Internecie, książkach lub czasopismach.